Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động người dân tham gia các phong trào thi đua

19:01, 18/12/2021

Chiều 17/12, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Trong năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Ea Kar đã quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua đó, 88 người uy tín trên địa bàn huyện đã chủ động tham gia cùng chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp xây dựng nông thôn mới; tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người có uy tín cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; gương mẫu đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhiều hộ giảm nghèo…

rewr
Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho người có uy tín huyện Ea Kar có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực.

Thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ea Kar tiếp tục phát huy vai trò tại địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua của địa phương; giúp đỡ người dân tăng gia sản xuất, đồng thời đóng góp cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, sớm xây dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc năm 2021. UBND huyện Ea Kar cũng tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2021.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc