Multimedia Đọc Báo in
18:08, 22/09/2022
Tại kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu được tổ chức chiều 22/9/2022, HĐND tỉnh khóa X, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.