Multimedia Đọc Báo in
17:18, 20/09/2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 20/9/2022 về việc Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh