Multimedia Đọc Báo in
08:09, 26/04/2022
Với nhiều tiềm năng và lợi thế, huyện Ea Kar có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị động lực thứ ba và là trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh.
Khó khăn “bủa vây” doanh nghiệp sau dịch COVID-19
Dịch bệnh COVID-19 hiện nay cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp đang bắt tay vào khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, việc thiếu nhân công lao động, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao là những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt khi thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.