Multimedia Đọc Báo in
10:27, 09/05/2023
Hơn 3 năm triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng này đang từng bước khẳng định được vị trí, vai trò "hạt nhân" trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội ở cơ sở...