Multimedia Đọc Báo in
16:46, 26/09/2022
Bữa hôm trên đường tan làm, tình cờ ngang qua một cửa tiệm đề hai chữ “Sách cũ” lại nghe lòng bồi hồi bâng khuâng đến khó tả. Và nhớ, nhớ khôn xiết vấn vương mùi sách cũ còn dư vang.