Multimedia Đọc Báo in
08:43, 16/04/2024
Thời điểm này, nông dân trồng vải thiều huyện Krông Bông đang bắt đầu bước vào mùa thu hoạch, nhưng với tâm trạng buồn rầu vì năm nay vải mất mùa, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.