Multimedia Đọc Báo in
07:09, 25/09/2022
Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, ngoài thời gian phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Krông Bông còn tham gia nhiều hoạt động giải trí “cầm, kỳ, thi, họa” hoặc vui thú điển viên với hoa cây cảnh,