Multimedia Đọc Báo in
17:34, 26/05/2022
Chiều 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 321-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19
Nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉnh Đắk Lắk đang bắt tay vào thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch với quyết tâm cao.