Multimedia Đọc Báo in
08:33, 23/05/2024
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện Ea Súp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 794 hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia