Multimedia Đọc Báo in
10:34, 29/09/2023
Ngoài 70 năm tuổi đời, hơn 45 năm tuổi Đảng và cống hiến hết mình dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đó là điểm chung của những đảng viên mà chúng tôi muốn khắc họa trong bài viết này.