Multimedia Đọc Báo in
10:51, 20/09/2023
Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27/9/2023 tại TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Trong khuôn khổ Lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch vùng Việt Bắc thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch chung, tầm cỡ khu vực. ​​​​​​​
07:17, 17/09/2023
08:43, 10/09/2023