Multimedia Đọc Báo in
21:17, 24/05/2024
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1538/QĐ-UBND, ngày 22/5/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar.