Multimedia Đọc Báo in
14:13, 25/05/2022
Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo Chương trình cảnh quan bền vững (CQBV) tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp để triển khai Chương trình CQBV tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và thảo luận định hướng xây dựng Vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19
Nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉnh Đắk Lắk đang bắt tay vào thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch với quyết tâm cao.