Multimedia Đọc Báo in
15:08, 16/04/2024
UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan chủ động tăng cường những biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. ​​​​​​​
(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.