Multimedia Đọc Báo in
08:30, 20/09/2023
Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có BHYT học sinh, sinh viên là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ.