Multimedia Đọc Báo in
17:02, 26/09/2022
Nếu có một tuyến đường ghi dấu ấn sâu sắc nhất lên lịch sử kháng chiến vệ quốc của dân tộc thì đó chính là con đường mòn Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn.