Multimedia Đọc Báo in
15:09, 24/05/2024
Mức lương trung bình của người lao động Hàn Quốc đã đạt mức cao mới, vượt qua 90% mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sự chênh lệch giữa người lao động vẫn là một mối lo ngại, trong đó khoảng cách về lương theo giới là đáng kể nhất.