Multimedia Đọc Báo in
08:11, 02/06/2023
Theo định nghĩa của từ điển Tiếng Việt, chạy là từ chỉ sự vận động, di chuyển nhanh bằng những bước nhanh, mạnh và liên tiếp, thể hiện tính khẩn trương, liên tục (chạy một mạch về nhà, chạy vội ra chợ…); là nhanh chóng tránh trước đi điều gì không hay (chạy lụt, chạy mưa…); là sự thuận lợi, trôi chảy, không bị ngừng trệ (tháng này chạy việc hơn)…
(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.