Multimedia Đọc Báo in
08:26, 23/11/2023
Niên vụ cà phê 2023 - 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng với Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) cho ngành hàng cà phê trước khi quy định này được thực thi.
(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.