Multimedia Đọc Báo in
11:07, 25/05/2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 23/5/2022 về Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk.
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19
Nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉnh Đắk Lắk đang bắt tay vào thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch với quyết tâm cao.