Multimedia Đọc Báo in
08:19, 08/06/2023
Bãi rác tạm huyện Krông Búk (ở thị trấn Pơng Đrang) được đưa vào sử dụng năm 2006 với mục đích là bãi trung chuyển rác thải, song nhiều năm qua đã chuyển thành nơi tập kết, xử lý rác thải của huyện và một phần của thị xã Buôn Hồ với khối lượng rác khoảng 13 tấn/ngày.