Multimedia Đọc Báo in
08:36, 13/05/2024
Sau hơn hai tháng triển khai, mô hình “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình” ở xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắc) đã bước đầu phát huy hiệu quả, giúp người dân chủ động hơn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, giảm áp lực cho bãi rác thải tập trung vốn đã quá tải.