Multimedia Đọc Báo in
08:33, 29/07/2022
Thời gian qua, nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định được vị thế. Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) vẫn còn nhiều khó khăn.