Multimedia Đọc Báo in
09:46, 26/05/2024
  Tiểu gấp, tiểu đêm, són tiểu, tiểu nhiều lần trong ngày… là những biểu hiện thường thấy của triệu chứng rối loạn đường tiểu dưới.