Multimedia Đọc Báo in
12:48, 14/04/2023
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được triển khai lấy ý kiến theo hướng mở rộng cơ hội, gia tăng quyền, lợi ích cho các đối tượng tham gia. Lần sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá thực hiện lộ trình cải cách để BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.