Multimedia Đọc Báo in
11:17, 26/09/2022
Mặc dù các triều đại phong kiến trước đó ở nước ta đã “để mắt” tới Tây Nguyên nhưng phải đến thời nhà Nguyễn thì địa bàn này mới thực sự trở thành mối quan tâm trong hành trình mở cõi về phương Nam.