Multimedia Đọc Báo in
17:07, 26/10/2021
Trước sự phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng miền Nam, đầu năm 1961, Thường trực Quân ủy Trung ương xác định: “Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam đã bước sang một giai đoạn mới và ngày càng trở nên gay go, quyết liệt...
Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều nơi
Mưa lớn ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua khiến nước lên nhanh làm nhiều nhà dân bị ngập, tài sản bị hư hại; nhiều diện tích cây trồng, lúa, hoa màu và vật nuôi bị ngập úng, cuốn trôi.