Multimedia Đọc Báo in
08:08, 27/09/2023
Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành “Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cả ba trụ cột (chính phủ số, kinh tế số và xã hội số). ​​​​​​​