Multimedia Đọc Báo in

Năm 2023, huyện Ea Kar phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt trên 182 tỷ đồng

18:42, 06/02/2023

Để tạo nguồn ngân sách cân đối, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã đề ra, năm 2023, huyện Ea Kar đề ra mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 182 tỷ đồng; trong đó, thuế, phí, lệ phí đạt trên 92 tỷ đồng và thu biện pháp tài chính trên 90 tỷ đồng.

Để đạt chỉ tiêu này, huyện tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý các nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại; thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế; kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

gdfgdf
Vị trí khu đất đấu giá tại thôn 9 (xã Ea Đar, huyện Ea Kar) đã cơ bản hoàn thiện công trình hạ tầng.

Đồng thời, huyện tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, quản lý, triển khai những chính sách thuế; đồng hành cùng người nộp thuế, triển khai thực hiện đồng bộ và nhanh chóng các chương trình hỗ trợ về thuế, phí trong thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội... Huyện cũng tập trung tổ chức thực hiện các thủ tục để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công theo quy định nhằm bảo đảm nguồn thu biện pháp tài chính.

Được biết, năm 2022, huyện Ea Kar thực hiện thu ngân sách Nhà nước đạt 166,26 tỷ đồng (đạt 105,63% kế hoạch tỉnh giao). Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí là 116,07% tỷ đồng (đạt 128,97% kế hoạch tỉnh giao), thu biện pháp tài chính chỉ đạt 50,19 tỷ đồng (bằng 74,46% kế hoạch tỉnh giao).

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc