Multimedia Đọc Báo in
08:02, 06/06/2023
Bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với trình độ, nhận thức, phong tục tập quán, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Ea H’leo đã đạt kết quả tích cực, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành, thực thi pháp luật ngày càng tốt hơn.
(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.