Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Năng: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

14:00, 25/05/2023

Ngày 25/5, Huyện ủy Krông Năng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn được nâng lên, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong tư tưởng, về ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực với nhiều nội dung phong phú, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

A
Quang cảnh hội nghị.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị… Trong 5 năm, toàn huyện đã mở được 135 lớp, với 12.299 học viên. 100% cán bộ đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng đều hoàn thành chương trình đạt yêu cầu đề ra…

A
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Y Bi On Niê trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Quá trình vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã góp phần thúc đây nền kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững. Các mặt văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác lao động, thương binh và xã hội được triển khai thực hiện tích cực và đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được bảo đảm; các ngành trong khối nội chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần bảo vệ, phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Năng đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.