Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh

19:15, 12/04/2023

Chiều 12/4, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Hội đồng GDQP&AN từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN một cách toàn diện, hiệu quả. 

Trong năm, Hội đồng GDQP&AN huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cử 2 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 cho 685 học viên tại các xã, thị trấn; GDQP&AN cho trên 2.800 học sinh bậc THPT đảm bảo đúng, đủ nội dung chương trình, trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết cho các em. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác GDQP&AN trong toàn dân tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, phương pháp, chất lượng tuyên truyền, giáo dục được nâng lên, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng những nội dung mang tính thời sự, gắn với định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP&AN. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ của huyện.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác GDQP&AN trong năm 2023, huyện tiếp tục kiện toàn Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, cấp xã bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần; đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến Luật GDQP&AN; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức giảng dạy QP-AN cho các đối tượng; theo dõi vào chỉ đạo Hội thao QP-AN cho khối học sinh THPT trên địa bàn…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND huyện.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND huyện.

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN năm 2022.

Vân Anh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.