Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Đẩy mạnh hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội

17:48, 27/08/2022

Ngày 26/8, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HU ngày 11/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số 8 tháng và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022.

8 tháng qua, việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số theo các Kế hoạch của UBND huyện đã thực hiện kịp thời, đúng theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết.
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết.

UBND huyện tiếp tục hỗ trợ cho các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó có 2 mô hình tổ hợp tác xây dựng tại buôn Cuah (xã Ea Na) và buôn Krang (xã Dur Kmăl) hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho người dân dịa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng; hỗ trợ phát triển mô hình thâm canh cây lúa nước tại thị trấn Buôn Trấp, xã Ea Na và xã Ea Bông có tổng diện tích gần 30 ha với 47 hộ dân tộc thiểu số tham gia; cấp vật tư nông nghiệp cho 34 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia mô hình Tái canh cây cà phê theo hướng xen canh tại buôn H’ma (xã Ea Bông), buôn Ka La (xã Day Sáp) và buôn Cuê (xã Băng Adrênh)…

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 07, các đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn khi việc hỗ trợ đối với các mô hình tổ hợp tác theo kế hoạch còn khá thấp chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các xã, thị trấn và giữ mối liên hệ thường xuyên giữa chính quyền với các thành viên mô hình Tổ hợp tác còn chưa thường xuyên; năng lực cạnh tranh của các mô hình Tổ hợp tác còn hạn chế, chưa thể đảm nhận các công trình có quy mô lớn…

4 tháng cuối năm 2022, huyện tiếp tục giải ngân nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nội dung các văn bản trên vào triển khai thường xuyên trong các cuộc họp, hội nghị, họp dân, đặc biệt luôn quán triệt, nhắc nhở vai trò của Ban tự quản thôn, buôn trong việc tuyên truyền, vận động người dân về thay đổi nếp nghĩ, cách làm và tư duy đổi mới cách thức lao động sản xuất để tạo ra thu nhập cho bản thân và gia đình…

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc