Multimedia Đọc Báo in

HĐND thị xã Buôn Hồ: thảo luận và thông qua 5 nghị quyết quan trọng

19:41, 11/11/2021

Sáng 11-11, Thường trực HĐND thị xã Buôn Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của địa phương trong năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, phân khai kinh phí, việc cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách…

a
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo đó, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thị xã và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của địa phương, HĐND thị xã đã tập trung thống nhất, biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết về: về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026;  Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Việc sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 để bổ sung dự phòng ngân sách thị xã phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Phân khai kinh phí bồi thường, hỗ trợ và đối ứng vốn công trình Nhà làm việc Công an xã Ea Siên và Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ; Chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Những nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Buôn Hồ trong thời gian tới. 

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19
Nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉnh Đắk Lắk đang bắt tay vào thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch với quyết tâm cao.