Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar huy động trên 170 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

11:51, 27/09/2021

UBND huyện Ea Kar cho biết, trong 9 tháng năm 2021, toàn huyện đã huy động được hơn 171 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách hơn 21,2 tỷ đồng; vốn lồng ghép 128,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 9,3 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 12,6 tỷ đồng; còn lại là vốn vay của các tổ chức tín dụng.

Từ những nguồn vốn huy động trên, huyện đã đầu tư vào các hạng mục giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, buôn.

rwer
Đường giao thôn nông thôn tại xã Cư Bông (huyện Ea Kar) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện có 236 tiêu chí đạt và cơ bản đạt (tăng 4 tiêu chí so với năm 2020), bình quân đạt 16,86 tiêu chí/xã; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Ea Ô, Cư Ni, Ea Tih, Ea Đar, Ea Kmút.

Huyện Ea Kar phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Cư Huê, Xuân Phú và Ea Păl.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc