Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: 99,95% hồ sơ giải quyết đúng hẹn

15:34, 08/03/2023

Ngày 7/3, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, công tác CCHC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực trên 6 mặt nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 2.439 hồ sơ (chiếm 99,95%); thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, quy định về bổ nhiệm chức danh quản lý, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của địa phương được cập nhật trên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 97 thôn, buôn; đã thực hiện sáp nhập 17 thôn, buôn (giảm 9 thôn, buôn). 

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách cán bộ, công chức cũng được UBND huyện quan tâm thực hiện tốt, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023, huyện Krông Búk tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phát triển công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy CCHC; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.