Multimedia Đọc Báo in

742 hộ nghèo huyện Ea H’leo được vay vốn tín dụng chính sách hơn 41 tỷ đồng

15:34, 11/04/2024

Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea H’leo, trong quý I/2024, toàn huyện có 742 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng doanh số cho vay hơn 41 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nguồn vốn chính sách xã hội trên địa bàn là gần 477 tỷ đồng (tăng hơn 10 tỷ đồng đồng so với đầu năm), trong đó, nguồn vốn Trung ương là hơn 407,7 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương hơn 45,1 tỷ đồng và nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương hơn 24 tỷ đồng.  

A
Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea H'leo tiến hành giải ngân cho khách hàng.

Lũy kế tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 476,7 tỷ đồng (tăng hơn 10 tỷ đồng so với cuối năm 2023), với 10.861 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Riêng, 3 tháng đầu năm 2024, nợ quá hạn và nợ khoanh là 343 triệu đồng (chiếm 0,07%/tổng dư nợ). Tỷ lệ thu nợ đến hạn thực tế đạt 99,03%.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc