Multimedia Đọc Báo in

Cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các trưởng, phó trưởng phòng

08:17, 14/09/2023

Trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13/9), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 2 năm 2023. 

Dự lớp cập nhật kiến thức có 80 học viên là các trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương của các ban, ngành cấp huyện.

Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận cho học viên.
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho học viên.

Qua thời gian học tập, các học viên đã được cập nhật, nghiên cứu quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân vảo vệ an ninh Tổ quốc; những mô hình tốt, kinh nghiệm tốt.

Quá trình học tập, học viên đã tham gia lớp học đầy đủ, bảo đảm nội dung, thời gian; chấp hành nghiêm nội quy lớp học và các quy định của đơn vị. Kết quả kiểm tra có 94,5% đạt khá, giỏi.

Đánh giá chung lớp đạt Khá.

Song Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc