Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 103

10:56, 08/08/2022

Từ ngày 8 đến 23/8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng đối tượng 3 khóa 103 năm 2022.

Tham gia khóa học là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng khóa 103
Các đại biểu tham dự khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng 3 khóa 103.

Học viên được truyền đạt các nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, độc xạ môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng…

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành, đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận diện rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng cương vị công tác…

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương