Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Đắk Lắk

17:16, 24/12/2023

Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, Tỉnh ủy đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu.

 

Nội dung: Đỗ Lan
 Trình bày: Công Định
Ảnh: Hữu Hùng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.