Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp HĐND Huyện Krông Pắc lần thứ 7: Tập trung chất vấn, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ các vấn đề khó khăn

15:42, 22/12/2023

Trong hai ngày 21 và 22/12, HĐND huyện Krông Pắc đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp có Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Lê Văn Cường. Các đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Krông Pắc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Năm 2023, toàn huyện có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch so với chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết HĐND đề ra.

Trong đó, nhóm các chỉ tiêu về kinh tế tăng trưởng nổi bật với tổng giá trị sản xuất đạt 20.923 tỷ đồng, tăng 28,01% so với năm 2022; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,6%, vượt 2,48% so với Nghị quyết đề ra.

Lĩnh vực trồng trọt vượt chỉ tiêu về sản lượng lương thực, giá trị sản xuất, đặc biệt ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về diện tích và sản lượng của cây sầu riêng. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ cũng phát triển sôi động với 170 cơ sở mới thành lập, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Chế độ chính sách đối với hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính và chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm thực hiện.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận về các mặt còn tồn tại trong năm 2023 như: việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư còn chậm, nguồn vốn bố trí chưa kịp thời; thiếu nguồn kinh phí xây dựng trường chuẩn quốc gia; nhiều hạng mục cơ sở vật chất văn hóa tại thôn, buôn đã xuống cấp; tình trạng thiếu các mỏ đất, mỏ khoáng sản phục vụ thực hiện các công trình, dự án…

Đại biểu Nguyễn Thị Châm chất vấn về những bất cập trong Dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng.
Đại biểu Nguyễn Thị Châm, Bí thư Đảng ủy xã Ea Uy chất vấn về những bất cập trong Dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng.

Đại biểu đã tiến hành chất vấn hai nội dung về những bất cập trong Dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng và công tác phân bổ kinh phí chi cho lĩnh vực quốc phòng của các xã.

Năm 2024, toàn huyện phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế 10,22%; tổng giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế 23.282 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 71,86 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách 348,9 tỷ đồng. Đồng thời, tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% trở lên…

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Các đại biểu đã biểu quyết đã thông qua 7 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc chi nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2024.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Anh Chiến do chuyển công tác và thực hiện quy trình bầu Ủy viên UBND huyện đối với ông Y Tuấn Êban, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc