Multimedia Đọc Báo in

Bứt phá mạnh mẽ, vươn tầm cao mới

09:06, 01/01/2023

Đón chào năm mới 2023, chúng ta cùng vững tin tiến bước, tiếp tục đưa tỉnh nhà bứt phá vươn lên tầm cao mới, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Cùng với niềm phấn khởi tự hào của cả dân tộc về thành quả đạt được, năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, Đắk Lắk đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đã thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu nổi bật, vượt kế hoạch.

Ngã SáuBan Mê. Ảnh: Ảnh: Ama Phong
Ngã Sáu  Ban Mê. Ảnh: Ảnh: Ama Phong

Giá trị tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 58.355 tỷ đồng (bằng 103,65% kế hoạch, tăng 8,94% so với năm 2021); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.738 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1.500 triệu USD, tăng 30,32% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.152 tỷ đồng, tăng 11,53 % so với năm 2021; GRDP đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,75%...

Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế của địa phương về năng lượng tái tạo được phát huy hiệu quả. Nông nghiệp tăng trưởng cao, tái cơ cấu nông nghiệp đang được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Cùng với thành tựu về kinh tế, công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống người dân luôn được quan tâm. Lĩnh vực y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo đạt được những kết quả tích cực.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, ngày càng vững mạnh, toàn diện…

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, đối mặt với nhiều thách thức khó lường, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những thành quả đạt được là rất đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trên bước đường đi tới.

Chương trình nghệ thuật chào Xuân năm 2023.
Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk chào 2023".

Năm 2023 là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Đại hội, tỉnh phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,8 - 8%. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy đà tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng.

Phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, với những thành tựu đã đạt được, đặc biệt, vừa qua Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách để phát triển TP. Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung, chúng ta tin tưởng các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 sẽ đạt kết quả vượt bậc, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia