Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

17:56, 30/12/2022

Chiều 30/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU; tổng kết công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì và điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; đại diện HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án 04), nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo ngày càng được nâng cao; nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo có sự đổi mới, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác tuyên giáo. Tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và trung tâm chính trị cùng cấp đã được bổ sung, kiện toàn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu công tác tuyên giáo. 

A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. Cách thức và phương pháp thực hiện khoa học hơn, số lượng, chất lượng các công trình và ấn phẩm xuất bản tăng lên đáng kể.

Từ năm 2018 đến 2022, toàn tỉnh xuất bản được hơn 120 ấn phẩm lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; hơn 50 đơn vị, địa phương đang triển khai nghiên cứu, biên soạn. Chất lượng các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, nội dung, bố cục chặt chẽ, logic, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng được duy trì thường xuyên với các hình thức, phương thức tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia. 

A
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê báo cáo sơ kết 1 năm thực hện Đề án 04. Ảnh: Hoàng Gia

Thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, trong năm 2022, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp hoàn thành khối lượng lớn công việc chuyên môn; ban hành hàng nghìn văn bản để lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác ở các cấp với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 110 nội dung công tác và hàng trăm công việc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Đặc biệt là các nghị quyết, kết luận quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6 (Khóa XIII), Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội tiếp tục được tăng cường. Định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ bảo đảm tôn chỉ, mục đích…

A
Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo” cho 10 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo” cho các cá nhân. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo cũng như triển khai các chỉ thị của Trung ương, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng nói chung và toàn ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh nói riêng quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, thực hiện tốt phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo” để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”, gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, chỉ đạo, định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng phát hiện biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo. 

A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.  Ảnh: Hoàng Gia

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bố trí kinh phí phù hợp phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; đẩy mạnh công tác sưu tầm, bảo quản, lưu trữ tư liệu, tổ chức khai thác, bổ sung tư liệu lịch sử Đảng.

Nguyễn Xuân


 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia