Multimedia Đọc Báo in
(Video) Tạo đà cất cánh năm 2023
11:47, 30/12/2022

Mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi nhưng kinh tế - xã hội của Đắk Lắk năm 2022 vẫn tiếp tục phát triển tích cực, có nhiều khởi sắc. Đây là tiền đề quan trọng, tạo đà cất cánh cho tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia