Multimedia Đọc Báo in

Tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

18:30, 30/12/2022

Chiều 30/12, Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện Vụ địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hồ Duy Thành, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy M’Drắk.

Đại diện UBKT Tỉnh ủy cũng đã quán triệt Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 1/12/2022 của Bộ Chính trị, ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao quyết định chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hồ Duy Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao quyết định chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Hồ Duy Thành.

Trong năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 818 tổ chức đảng và 22.897 đảng viên; đã kiểm tra xong 817/818 tổ chức và 22.896 đảng viên. Kết quả có 813 tổ chức và 22.818 đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 4 tổ chức và 78 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (trong đó có 1 tổ chức và 33 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên).

Cấp ủy các cấp giám sát 454 tổ chức đảng và 2.526 đảng viên; đã giám sát xong các tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát; có 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải chuyển quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 246 đảng viên (khiển trách 191 trường hợp, cảnh cáo 32 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 14 trường hợp). Ngoài ra, xóa tên, cho rút 27 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt đảng 24 trường hợp; xử lý pháp luật 5 trường hợp; xử lý hành chính 17 trường hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp và chi bộ chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 289 đảng viên. Đã kiểm tra xong, kết luận 9/10 tổ chức và 288/289 đảng viên, kết quả: có 9 tổ chức và 288 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức và 240 đảng viên (đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức và 236 đảng viên); hiện đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 9 đảng viên; tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra đối với 1 tổ chức và 1 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 537 tổ chức đảng (qua kiểm tra, có 8 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 186 tổ chức đảng (qua kiểm tra, có 7 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra); giám sát đối với 340 tổ chức đảng và 662 đảng viên (qua giám sát, các tổ chức, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát).

UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 92 đảng viên (khiển trách 36, cảnh cáo 16, cách chức 1, khai trừ 39 đảng viên). Ngoài ra, đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 19 trường hợp; hiện UBKT Tỉnh ủy đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật 9 trường hợp.

Đồng chí Hồ Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hồ Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp tiếp nhận 592 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh (giảm 5,88% so với cùng kỳ năm 2021); xem xét, giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng và 36 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra việc thu chi ngân sách đối với 23 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 358 tổ chức…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà UBKT các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đối với nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải kiên quyết chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm việc “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn”; cần căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, ảnh hưởng, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để cân nhắc, xem xét, quyết định cho phù hợp, khách quan, chính xác, có lý, có tình…     

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 22 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia