Multimedia Đọc Báo in

Học và làm theo Bác: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

08:20, 17/10/2023

Cụ thể hóa Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk có địa bàn hoạt động rộng gồm 3 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hải quan và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Với phương châm “Minh bạch – chuyên nghiệp – hiệu quả”, cán bộ, công chức, người lao động của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và quản lý, điều hành nội bộ.

Các thủ tục hành chính được công khai cụ thể, hướng dẫn đúng, đủ các thành phần hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết trong thời gian tối đa 2 giờ, những vấn đề quá thẩm quyền thì báo cáo cấp trên có hướng xử lý chứ không “ngâm việc” nhằm tránh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được triển khai đến 100% doanh nghiệp làm thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử, nhận và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời, 100% doanh nghiệp nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại phối hợp thu, thông quan điện tử 24/7, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện.

Công chức Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực tế hàng hóa của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk cho biết, để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động, hằng năm, từng cá nhân lựa chọn một nội dung cụ thể gắn với công việc chuyên môn để viết bản cam kết làm theo, tập trung vào việc thực hiện lộ trình hải quan số, số hóa hồ sơ giấy tờ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hải quan liên quan đến những mặt hàng mới, miễn thuế hoặc ưu đãi thuế... Cuối năm, mỗi người tự đánh giá mức độ hoàn thành làm căn cứ để đơn vị nhận xét, đánh giá, xếp loại. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cải cách hành chính. Các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh nghiệp, tờ khai, kim ngạch và số thu ngân sách nhà nước đều tăng qua từng năm. 

Không chỉ tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”, cấp ủy đảng, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: cải cách hành chính; thu, chi ngân sách nhà nước; huy động vốn đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA; xúc tiến, thu hút đầu tư; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân; công tác lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045…

Cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên quan đối với người đứng đầu để xảy ra các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; không được uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm các quy định về hướng dẫn hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ không quá một lần và bằng văn bản; đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn phải có thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả.

Đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đã nâng lên rõ rệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong 3 năm 2020 - 2022 cải thiện 7 bậc; chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cải thiện 35 bậc; chỉ số về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, giữ vững. Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu, đến hết năm 2023 dự kiến thực hiện đạt và vượt 10/16 chỉ tiêu theo kế hoạch 3 năm 2021 - 2023 của tỉnh đề ra.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.