Multimedia Đọc Báo in

Giám sát việc thực hiện chính sách về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tại UBND tỉnh

16:56, 23/02/2024

Sáng 23/2, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) giai đoạn 2018 - 2023” tại UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, căn cứ quy định của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo quy định, đảm bảo công tác quản lý, điều hành được thông suốt, hiệu quả; trong quá trình sắp xếp, kiện toàn không phát sinh thêm các bộ phận trung gian, việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã hoàn thành, tạo tiền đề cho việc tiếp tục rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối quản lý để tinh giản biên chế, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu theo quy định.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 1.077 đơn vị SNCL (gồm: 17 đơn vị thuộc khối Đảng, 1 đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang). Đối với khối chính quyền, tính đến năm 2023, đã sắp xếp giảm được 135 đơn vị SNCL so với năm 2015 (đạt 11,31%). Toàn tỉnh có 35 đơn vị SNCL được giao tự chủ toàn bộ về tài chính; trong đó có 3 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, 32 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.

Công tác quản lý biên chế đảm bảo theo quy định. Năm 2023, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị SNCL trong các đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị SNCL do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên là 37.374 người. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản 2.332 người, hoàn thành kế hoạch tinh giản 10% biên chế so với năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc sáp nhập và gom các điểm lẻ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo còn khó khăn do dân cư không tập trung, địa bàn rộng, ản hưởng không ít đến việc đi lại và học tập của học sinh, cơ sở vật chất tại điểm chính chưa đáp ứng được yêu cầu.

Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, nhất là sắp xếp, giải quyết, thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dôi dư, trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể.

Thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan.
Thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan.

Việc xây dựng phương án tự chủ về tài chính của các đơn vị SNCL và trình phê duyệt còn chậm; số lượng đơn vị SNCL có điều kiện chuyển sang tự đảm bảo về chi thường xuyên và số đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên còn hạn chế. Việc xã hội hóa các lĩnh vực liên quan đến giáo dục và y tế còn nhiều khó khăn…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung: hiệu quả, sự tác động sau khi sáp nhập các đơn vị SNCL; vấn đề tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ; kế hoạch thực hiện để đạt mục tiêu sáp nhập các đơn vị SNCL; xem xét đến tính đặc thù, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục để có phương án sắp xếp các đơn vị, tinh giản biên chế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên bị tinh giản biên chế; cần bổ sung, đánh giá cụ thể hơn về các vướng mắc, tồn tại, bất cập, nhất là trong các quy định pháp luật…

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Lê Thị Thanh Xuân phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Lê Thị Thanh Xuân phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Lê Thị Thanh Xuân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL.

Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu rộng các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nội dung này đến cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để tạo sự thông suốt, thống nhất, không nói khó, không bàn lùi, không vì khó mà không làm.

Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, chỉ rõ những khó khăn đặc thù để có giải pháp, lộ trình thực hiện; tránh việc “cào bằng”, cơ học, dồn ép khi thực hiện các chỉ tiêu. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, lĩnh vực để xác định lại nhiệm vụ, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền cũng như đề xuất các mô hình, bước đi, lộ trình, giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc