Multimedia Đọc Báo in

Giám sát việc thực hiện chính sách về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16:53, 21/02/2024

Sáng 21/2, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL).

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng lộ trình; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập được tinh gọn, đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý Nhà nước và quy định pháp luật; thu gọn đầu mối, giảm số lượng cấp phó tại các đơn vị trực thuộc. Đến năm 2023, Sở VH-TT-DL đã giảm từ 11 đơn vị xuống còn 7 đơn vị (tương đương 36,4%) và 31 viên chức (tương đương 9,3%) so với tổng biên chế được giao của năm 2015…

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Trong giai đoạn tổ chức triển khai công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tại một số đơn vị chưa có các quy định hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do Bộ VH-TT-DL ban hành, do đó trong quá trình kiện toàn, sắp xếp về tổ chức, bộ máy kết hợp với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa cụ thể, đồng bộ.

Bên cạnh đó, các nội dung thực hiện trong công tác tổ chức hợp nhất, sáp nhập tại một số đơn vị sự nghiệp công lập mới chỉ dừng lại ở việc sáp nhập theo hướng cơ học (như công tác tổ chức bộ máy, công tác sắp xếp lãnh đạo, quản lý, công tác phân bổ biên chế). Hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức chưa được tập trung, cơ cấu chức danh nghề nghiệp tại một số đơn vị chưa hợp lý…

Thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở VH-TT-DL làm rõ một số nội dung: tiến độ triển khai sáp nhập các trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, nhà văn hóa trên địa bàn cấp huyện; việc thực hiện sắp xếp về số lượng lãnh đạo cấp phó dôi dư trong thời gian tới; việc quản lý tài sản công sau sáp nhập; phân tích thêm việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà thông tin thêm một số nội dung liên quan.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà thông tin thêm một số nội dung.

Sở VH-TT-DL kiến nghị với đoàn một số nội dung như: cần sửa đổi quy định để các đơn vị có thể sử dụng đất chưa sử dụng hết vào việc liên doanh, liên kết cho phù hợp với quy định của ngành, nghề hoạt động của đơn vị; đề nghị có hướng dẫn cụ thể để giải quyết số lượng cấp phó dôi dư sau khi tổ chức lại đơn vị sự nghiệp; đẩy nhanh công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên để có cơ sở triển khai quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; sớm thẩm định, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ thuộc lĩnh vực VH-TT-DL…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Lê Thị Thanh Xuân đánh giá cao Sở VH-TT-DL tỉnh đã thực hiện tốt việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023. Các nội dung thực hiện đảm bảo về nội dung, tiến độ, lộ trình thực hiện theo quy định.

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Lê Thị Thanh Xuân phát biểu kết luận buổi giám sát.
Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Lê Thị Thanh Xuân phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đồng thời đề nghị, đơn vị cần tính toán, rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.

Cùng với đó, quan tâm động viên, làm tốt công tác tư tưởng; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp do ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với những nội dung được các đơn vị đề xuất trong buổi giám sát sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp để làm việc với UBND tỉnh trước khi trình lên Quốc hội trong thời gian tới.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc