Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Cư Kuin: Chú trọng phát triển đảng viên là người có đạo

20:02, 03/02/2024

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta thường xuyên quan tâm đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo.

Với đặc thù có trên 57% dân số là tín đồ tôn giáo, công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo được Đảng bộ huyện Cư Kuin đặc biệt quan tâm, từ đó góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn…

Nhằm tăng số lượng đảng viên là người có đạo, ngày 14/12/2017 Huyện ủy Cư Kuin ban hành Đề án số 02-ĐA/HU về “Đẩy mạnh phát triển đảng viên là người có đạo gắn với bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo trong hệ thống chính trị cơ sở”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên người có đạo hằng năm, gắn công tác phát triển đảng viên người có đạo với việc bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo trong hệ thống chính trị cơ sở.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo được các cấp ủy vận dụng linh hoạt, nhờ vậy số lượng, chất lượng đảng viên người có đạo từng bước nâng lên. Nếu như năm 2016, toàn huyện có 108 đảng viên là người có đạo, đến nay là 245 đồng chí (bình quân mỗi năm phát triển trên 19 đảng viên), chiếm 5,5% tổng số đảng viên toàn huyện.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm tìm hiểu, nắm bắt tình hình công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin). Ảnh: Thế Hùng

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo trong hệ thống chính trị cơ sở. Huyện đã bố trí, sử dụng 13 đồng chí đảng viên có đạo làm cán bộ chủ chốt và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; 32 đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn, buôn là đảng viên là người có đạo; 11 đồng chí tham gia cấp ủy cấp cơ sở; 2 đồng chí là đại biểu HĐND huyện; 40 đồng chí là đại biểu HĐND các xã; 2 công chức, viên chức thuộc khối Chính quyền huyện.

Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy chưa thật sự tích cực, chủ động trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, số lượng kết nạp đảng viên còn ít; một bộ phận cán bộ, đảng viên và đồng bào có đạo hiểu biết chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tôn giáo còn có những hạn chế nhất định; một số tín đồ còn băn khoăn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Thời gian tới, Huyện ủy Cư Kuin tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên người có đạo gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo trong hệ thống chính trị; trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Các cấp ủy cần tiếp tục tuyên truyền, nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; có chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, có kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng. Nhiệm vụ này phải dựa trên nền tảng phát triển kinh tế - xã hội gắn với các phong trào quần chúng; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở... qua đó, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phúc Bình Niê Kđăm

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia