Multimedia Đọc Báo in
(Video) Những mùa Xuân có Đảng
22:09, 02/02/2024

Cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. 94 mùa Xuân qua, dưới cờ Đảng quang vinh, dân tộc ta, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.