Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Năng: Quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương và địa phương

14:17, 26/05/2023

Sáng 26/5, Huyện ủy Krông Năng tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản của Trung ương gồm: Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc “lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

A
Quang cảnh hội nghị.

Các văn bản của Tỉnh ủy gồm: Chương trình 36-CTr/TU, ngày 22/3/2023 về thực hiện NQ số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TW khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Văn bản của Huyện ủy gồm: Chương trình số 33-CTr/HU, ngày 15/3/2023 về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác trồng rừng, trồng cây xanh và quản lý, bảo vệ rừng…

A
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện được vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt, học tập tại địa phương, đơn vị. Trong đó, phải làm rõ được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của Đảng bộ và nhân dân.

Các cơ quan thông tin của huyện mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương vào cuộc sống.

Nguyễn Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở
Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao, song nguy cơ tiềm ẩn do cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân ngay từ cơ sở.