Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VI (mở rộng)

15:57, 13/07/2021
Ngày 13-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Năng đã tổ chức Hội nghị lần thứ VI (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
 
6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Huyện ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
 
1
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Toàn huyện đã gieo trồng được 1.985/1885 ha vụ đông xuân (đạt 107% kế hoạch); tổng thu ngân sách Nhà nước 37,42 tỷ đồng (bằng 60,9% dự toán tỉnh giao); tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 93 tỷ đồng (đạt trên 60% kế hoạch); thành lập mới 3 hợp tác xã (toàn huyện hiện có  61 hợp tác xã), hình thành 3 chuỗi liên kết phát triển sản xuất. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Trong 6 tháng đầu năm có 2 xã là Tam Giang và Ea Tam được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 5 xã; tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt của huyện là 180/209 tiêu chí, bình quân đạt 16,37 tiêu chí/xã (trên 86%). 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An phát biểu tại hội nghị.
 
Theo đó, trong thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở sau cuộc bầu cử; tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư gắn với hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
 
Thường xuyên đổi mới chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp đúng đắn, quyết liệt trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.
 
Thế Hùng

 


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.