Multimedia Đọc Báo in

Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

08:33, 08/11/2017

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ huyện Krông Năng quan tâm, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nông dân xã Ea Tân (huyện Krông Năng) phát triển hiệu quả cây hồ tiêu.
Nông dân xã Ea Tân (huyện Krông Năng) phát triển hiệu quả cây hồ tiêu.

Khi mới được tách ra từ huyện Krông Búk vào năm 1987, Đảng bộ huyện Krông Năng chỉ có 9 tổ chức cơ sở đảng với 84 đảng viên. Tình trạng thôn, buôn, trường học “trắng” đảng viên chiếm tỷ lệ khá cao, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện công tác phát triển Đảng và thành lập tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nghị quyết chuyên đề và phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách địa bàn, trực tiếp chỉ đạo công tác quy hoạch, bồi dưỡng phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong đó chú trọng tới các buôn đồng bào dân tộc thiểu số và các trường học vùng sâu, vùng xa. Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có nhiều lớp dành riêng cho đối tượng là giáo viên, cán bộ thôn, buôn, các ban, ngành của xã, thị trấn. Bên cạnh đó, trong từng kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy luôn có nội dung bàn về công tác phát triển đảng viên nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp tháo gỡ.

Một giờ học Tiếng Việt của học sinh Trường Tiểu học Ea Đah (xã Ea Đah, huyện Krông Năng).
Một giờ học Tiếng Việt của học sinh Trường Tiểu học Ea Đah (xã Ea Đah, huyện Krông Năng).

 

 
“Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thường trực Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, phân công lãnh đạo, chuyên viên là đảng viên tham gia các tổ công tác về sinh hoạt với chi bộ. Những chi bộ gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhất là vùng có đạo, vùng an ninh trật tự phức tạp, tổ công tác của Huyện ủy trực tiếp về tham dự sinh hoạt định kỳ” 
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Phạm Tây

Với những giải pháp quyết liệt đó, đến nay, Đảng bộ huyện có 4.338 đảng viên sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở đảng; 100% thôn, buôn tổ dân phố có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện luôn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; năm 2016 vừa qua, có 31/38 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 81,6% (nghị quyết đề ra 70%); 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 15,7%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Phạm Tây cho biết, để nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở gắn việc thực hiện nhiệm vụ với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải tự giác nêu gương trong rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; kết hợp xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thực hiện quyền làm chủ, giám sát của nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.