Multimedia Đọc Báo in

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Học viện Hải quân ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2013

08:20, 23/01/2013

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày  22-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Học viện Hải quân tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2013.

Lãnh đạo Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy  và  Học viện Hải quân ký kết công tác phối hợp tuyên truyền.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Học viện Hải quân ký kết công tác phối hợp tuyên truyền.

Theo chương trình ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Học viện Hải quân thống nhất: tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xây dựng ý chí quyết tâm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc trong mọi tình huống, củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực. Chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong bảo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí, phát triển kinh tế biển, đảo; trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo. Công tác tuyên truyền về biển, đảo phải bảo đảm kịp thời thông tin, nội dung sâu, rộng, chính xác, đúng định hướng, có cơ sở vững chắc và sức thuyết phục cao để định hướng tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Học viện Hải quân phối hợp tuyên truyền đến đầu mối các huyện, thị xã, thành phố và các trường học, tổ chức chính trị xã hội; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trên các phương tiện truyền thông, nhất là vào các dịp lễ, kỷ niệm.

Trần Cường


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.